Belangrijk!

  

Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 voor alle kleuters en leerlingen in uw gezin. 

 

 

De toelage kan aangevraagd worden tot en met 1 juni 2019.  

 

Vraag hier je school-of studietoelage online aan!