Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

Aanwezigheid 3de kleuterklas

 

Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool.

Is dat niet het geval, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar mag starten, dan wel of het nog een jaar in het kleuteronderwijs moet blijven.

De kleuterschool registreert per halve dag of je kind aanwezig is. De lagere school zal die informatie opvragen bij de kleuterschool van je kind.

De regel van de voldoende aanwezigheid in de kleuterklas geldt niet:

  • Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het 5 jaar wordt. De klassenraad beslist of een kind eerder in het lager onderwijs mag instappen.
  • Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het 7 jaar of ouder wordt. Dan heeft het op basis van de leeftijd recht om in te stappen.
  • Als je kind naar het buitengewoon onderwijs gaat. De ouders beslissen wanneer hun kind in het buitengewoon lager onderwijs instapt.

Regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is sowieso heel belangrijk voor je kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet of weinig naar de kleuterschool gingen, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs. Dat is nog meer het geval als een kind niet vertrouwd is met de onderwijstaal.

 

(bron: onderwijs.vlaanderen.be)