Afhalen en brengen van de kinderen

  • Ouders die hun kleuter(s) naar school brengen, begeleiden de kleuter(s) tot aan de schoolpoort. Voor de allerkleinsten begrijpen we dat papa of mama meegaat tot op de speelplaats (rij). (dit maximum voor de maand september of bij de nieuwkomertjes tot enkele weken na de instapdatum)
  • Trek het afscheid nemen niet te lang, dit maakt het kind nodeloos onzeker en bemoeilijkt het toezicht.
  • De leerlingen van de lagere school mogen enkel begeleid worden tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en mits toestemming van de directie hun kinderen begeleiden tot aan het klaslokaal.
  • Bij het afhalen van de kinderen van school wachten de ouders aan de straatkant en laten zeker de uitgang en het zebrapad vrij.
  • Ouders die hun kinderen door andere personen dan gewoonlijk laten afhalen, dienen dit vooraf even te melden bij de directie. (liefst schriftelijk) Dit om misverstanden, bv. bij echtscheidingen, te voorkomen. Enkel op (schriftelijk) bevel van de rechter  kunnen wij als school een ouder weigeren zijn/haar kind(eren) mee te nemen.