Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart van het kind of indien u die niet heeft een uitreksel uit het geboorteregister of een kopie van het trouwboekje of een kopie van de gezinssamenstelling) en het bewijs van het eventueel ontvangen van een schooltoelage.

 

Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het belangrijk voor het kind dat het regelmatig naar school komt. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd in de kleuterklas blijft, is het dus net als elk ander kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Bij afwezigheid wordt steeds een attest gevraagd. Om te kunnen inschrijven voor het eerste leerjaar, moet uw kind voldoende aanwezig zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool. Voor de 5-jarige kleuters betekent voldoende aanwezigheid 250 halve dagen. Voor de leerlingen die die aanwezigheid niet bereiken, beslist de klassenraad autonoom of ze mogen starten in het lager onderwijs.

Voor alle 5-jarigen beslist de klassenraad over de toelating tot het lager onderwijs.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen of een achtste jaar in de lagere school blijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klassenraad en het CLB.

 

Klik hier om de instapdatum voor je kleuter te berekenen!

 

Schooljaar 2020-2021

 

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/2018

zomervakantie

01/09/2020

09/05/2018

herfstvakantie

09/11/2020

04/07/2018

kerstvakantie

04/01/2021

01/08/2018

instap 1 februari

01/02/2021

22/08/2018

krokusvakantie

22/02/2021

19/10/2018

paasvakantie

19/04/2021

17/11/2018

Hemelvaart

17/05/2022

 

Kleuters vanaf 2,5 jaar kunnen ingeschreven worden en als regelmatige leerling beschouwd worden vanaf de datum dat ze mogen instappen.

 

Voor elke instapdag voorzien wij een kijkdag. De ouders mogen dan samen met hun kind vrijblijvend een kijkje komen nemen naar het instapklasje in werking. U kan uw kleuter dan ook al inschrijven. Daarvoor brengt u de SIS-kaart van uw kleuter en uw identiteitskaart mee.