Instapmomenten voor kleuters

Peuters kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat zij 2,5 jaar worden. Ze mogen naar school gaan op het instapmoment volgend op die dag.

Dit zijn de mogelijke instapmomenten:

 

  • de eerste schooldag van elk schooljaar
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

 

Voor elke instapdag voorzien wij een kijkdag. De ouders mogen dan samen met hun kind vrijblijvend een kijkje komen nemen naar het instapklasje in werking.

U kan uw kleuter dan ook al inschrijven. Daarvoor brengt u de SIS-kaart van uw kleuter en uw identiteitskaart mee.

 

Via deze website van de Vlaamse overheid kan u, bij twijfel, zelf de startdatum van uw kleuter berekenen.