Vrije plaatsen inschrijvingen schooljaar 2017-2018

   Vrije plaatsen indicatorleerlingen Vrije plaatsen niet-indicatorleerlingen

 Kleuter onderwijs

 Boorsem: 14

Uikhoven: 14 

Kotem: 10

Boorsem: 12

Uikhoven: 22 

Kotem: 16

Lager onderwijs

Boorsem: 14 

Uikhoven: 8

Boorsem: 6

Uikhoven: 9

 

Info voor ouders!

 

 

LOPInschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Maasmechelen voor het schooljaar 2017-2018

Voor alle kinderen geboren in 2015 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

Download hier de affiche

 

 

 

Voor alle kinderen geboren in 2015 en voor alle nieuwe inschrijvingen in een nieuwe school.

Voor kinderen die naar dezelfde school blijven gaan, verandert er niets.

PERIODE 1:

van di. 17 maart ‘17 t/m do. 30 maart ‘17 (alleen voor broers en zussen

van leerlingen op school en kinderen personeel)

 

PERIODE 2:

van di. 18 april ‘17 tot di. 02 mei ‘17 (alle kinderen kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ (*)

 

PERIODE 3:

vanaf do. 4 mei ‘17 (alle kinderen kunnen vrij inschrijven)

 

 

(*) Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
-de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
-het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (=voor het leerplichtonderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap;