Tijdens het schooljaar, voor en na de schooluren, kunnen leerlingen in onze school worden opgevangen. De prijs bedraagt nog altijd €1 per uur per kind.


Meer info op het secretariaat.   tel. 089 76 97 41

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7h3O tot 17h30.

OPGELET: ER IS GEEN OPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG. De kinderen kunnen op woensdag altijd terecht bij “’t Huis”. 

't Huis zorgt voor het vervoer van en naar onze school.

In samenspraak met 't Huis kan de opvang uitgebreid worden van 06h30 tot 20h00.

 

Tijdens de vakantieperiode is er externe opvang voorzien in 't Huis:

Opvang 't Huis biedt een kindvriendelijke buitenschoolse omgeving, die toegankelijk is voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs (=2,5 tot 12 jaar).

Opvang 't Huis

 

Openingsuren 't Huis

 

Schooldagen

Op schooldagen is 't Huis open vanaf 06.30 uur tot aanvang van de school. Na schooltijd is de opvang open tot 18.30 uur. Van 18.30 tot 20.00 uur kan er gebruik worden gemaakt van de verruimde opvang.

Schoolvrije dagen

Op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen, brugdagen, facultatieve vrije dagen,…) is de opvang open vanaf het moment dat er 10 kinderen vooraf zijn ingeschreven. 
Voor meer informatie neemt u best telefonisch contact op met de coördinator via 089 76 97 91.

Vakantieopvang

Tijdens de vakanties is er een aangepast programma met leuke activiteiten rond een afwisselend thema.
Tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie is er doorlopend opvang van 6.30 uur tot 18.30 uur. In de kerstvakantie is 't Huis gesloten van 24 december tot en met 1 januari.

Zaterdag

Op zaterdag is er opvang van 6.30 uur tot 20.00 uur.
De zaterdagopvang valt binnen het verruimd aanbod van opvang.