OVSG-toetsen 19 - 21 juni 2023

 


Het einde van de lagere schooltijd van onze zesdeklassers en de eindexamens komen stilaan in zicht. Elk jaar doen onze zesdeklassers mee aan gevalideerde toetsen, opgesteld door OVSG, de onderwijskoepel van het gemeentelijk onderwijs. Er nemen meer dan 28.000 leerlingen uit 930 scholen deel aan deze toetsen.

Doen we die dingen goed? Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes... Dit kan onze school nagaan door de resultaten van de OVSG-toetsen op schoolniveau te analyseren.

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. Via de toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het einde van de basisschool.
De OVSG-toets staat daarbij garant voor brede evaluatie, met andere woorden alle domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd worden (vertrekkende vanuit de leerplandoelen OVSG) getoetst. Concreet wordt dus niet alleen kennis bevraagd, maar worden ook vaardigheden in beeld gebracht zoals ICT-vaardigheden, technische vaardigheden (STEM), Frans communiceren, muzische vaardigheden, sportieve vaardigheden ...
De OVSG-toets is elke keer een nieuw product en de vragen en opdrachten zijn telkens anders. Een specifieke voorbereiding is dan ook niet nodig.
Wil je de visie kennen achter de OVSG-toets dan kan je die hier lezen.

 

 

De toetsen worden afgenomen op maandag 20 juni, dinsdag 21 juni en woensdag 22 juni 2022 in de eetzaal van Boorsem.