OVSG-toetsen

Het einde van de lagere schooltijd van onze zesdeklassers en de eindexamens komen stilaan in zicht. Elk jaar doen onze zesdeklassers mee aan de centrale toetsen, opgesteld door OVSG, de onderwijskoepel van het gemeentelijk onderwijs. Er nemen meer dan 22.000 leerlingen uit 800 scholen deel aan deze toetsen.

De OVSG-toetsen worden aangeboden voor wiskunde, Nederlands en wereldoriëntatie. Het hele pakket is gebaseerd op de leerplannen die onze school gebruikt en, zowel naar inhoud als naar vorm, sluiten deze toetsen nauw aan bij onze klasaanpak.

De opbouw van de toetsen is leergebiedoverschrijdend, d.w.z. dat er niet alleen parate kennis getest wordt, maar ook vaardigheden zoals opzoeken van informatie….. Dit komt vooral aan bod in de drie geïntegreerde toetsen. Op deze manier wordt de OVSG-toets een hulpmiddel om te zien of onze leerlingen de eindtermen van het basisonderwijs bereikt hebben en vlot de stap naar het secundair onderwijs kunnen zetten.

Doen we die dingen goed? Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes… Dit kan onze school nagaan door de resultaten van de toetsen op schoolniveau te analyseren.

 

 

De toetsen worden afgenomen op maandag 19 juni, dinsdag 20 juni en woensdag 21 juni 2017 in de eetzaal van Boorsem.