Schoolreglement

Een weldoordacht schoolreglement maakt de schoolorganisatie voor alle betrokkenen overzichtelijker en gemakkelijker. Goede afspraken maken goede vrienden. Met het schoolreglement willen we de pedagogisch-didactische sfeer optimaal waarborgen. Het schoolreglement regelt de relaties tussen schoolbestuur, het schoolteam, de ouders en de leerlingen. Het is een belangrijk instrument in de samenwerking tussen de diverse participanten en een correcte leidraad in eventuele conflictsituaties. Alleen met een duidelijke reglementering kunnen we er samen in slagen om onze kleuters en leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar de volwassenheid.

 

Klik hier voor het schoolreglement (pdf)