Het letterwoord "SES" betekent "Sociaal-Economische Status".
Onze school biedt leerlingen bijzondere hulp op gebied van rekenen, taal en socio-emotionele vaardigheden.

Regelmatig worden de vorderingen van uw kind besproken. Indien nodig, neemt de klastitularis zelf contact met u op. We volgen alle kinderen op de voet. Indien we bepaalde overgangen of studierichtingen aanbevelen, gebeurt dit steeds na grondig overleg met de ouders, de klastitularis, de zorgcoördinator, de SES-leerkracht, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de directie.

In het belang van uw kind bevelen wij u sterk aan dit advies op de volgen, ook bij de raad om het jaar over te doen.
Indien dit niet gebeurt, kunnen wij beslissen tot stopzetting van extra ondersteuning.

Indien u vragen of wensen heeft, zijn wij steeds bereid te helpen. u kunt de leerkrachten spreken vòòr en na de lessen. U kunt telefonisch of schriftelijk contact nemen en een afspraak maken via de school.