Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang ’t Huis, kortweg IBO ’t Huis is een speelomgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een vertrouwde huiselijke omgeving.  Onder professioneel toezicht kunnen kinderen naar hartenlust spelen.  We beschikken over ruime lokalen met speel-, leef- en rustruimtes.

 

Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs.  Ook tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagenkan je bij ons terecht.

 

Inschrijvingen

Indien je opvang zoekt voor kind(eren) ben je steeds welkom om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken.  Bij je eerste bezoekje krijg je een rondleiding, de inschrijvingsdocumenten en proberen we een antwoord te geven op al jouw vragen.  Bij de eerste inschrijving vragen wij een “samenstelling van het gezin” en een bewijs van uw kinderbijslag. 

 

Eigen vervoer

Voor alle kinderen die in Maasmechelen naar school gaan, staan wij in voor het vervoer naar en van school.

 

 

Visie op kinderopvang

Wij willen graag dat de kinderen zich goed, veilig en vooral thuis voelen.  Wij bieden ook graag een luisterend oor indien kinderen daar behoefte aan hebben.  In onze kinderopvang gaat er in de eerste plaats om kinderen te helpen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld.  Samen hebben we respect voor anderen en voor onszelf.  Want iedereen mag er zijn, zoals hij of zij is. Onze opvang mogen we ook met trots een multiculturele en dus heel diverse opvang noemen.

 

Omdat wij als kinderopvang zeer bekommerd zijn om de kinderen streven we naar een nauwe, eerlijke en op vertrouwen gebaseerde samenwerking met de ouder(s).  Wij hechten veel belang aan het dagelijks contact met de ouders tijdens de breng- en haalmomenten.  Dit verhoogt de betrokkenheid tussen het gezin en de buitenschoolse kinderopvang. 

 

Het team van ’t Huis

Ons team bestaat uit 17 parttime begeleidsters die instaan voor de dagelijkse opvang van de kinderen.  De begeleiding kan rekenen op de steun van hun coördinatoren.  De coördinatie en de begeleiding wordt bijgestaan door een administratieve hulp.

 

Tarieven

 

Contact

Kinderopvang 't Huis

Dorpsstraat 22b

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 791