Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

Visie klassamenstelling Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen

 

Het mengen van klasgroepen heeft als doel dat alle leerlingen van een leeftijdsgroep elkaar leren kennen. Vriendschappen zijn wisselend. Het vormen van een nieuwe klasgroep biedt de kinderen elk jaar opnieuw kansen om nieuwe vriendschappen aan te gaan.

Bij een klassamenstelling wordt er rekening gehouden met onderlinge vriendschappen, maar kinderen moeten ook leren om op een vriendelijke en respectabele manier met iedereen te kunnen omgaan.

Een klasgroep is steeds in evolutie. Een groep kinderen is steeds in evolutie. Daarom is het niet altijd even voorspelbaar hoe de klasgroepen in de loop van een schooljaar evolueren.

Sommige combinaties van kinderen blijken niet altijd succesvol te zijn. Ook merken we dat bepaalde groepen mettertijd sterker zijn dan andere. Door de klassen te mengen, kunnen we ze terug gelijkwaardig maken.

 

 

Welke positieve effecten zijn er?

Het mengen van groepen heeft een erg positief effect op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Het is goed dat de leerlingen met anderen leren (en kunnen) omgaan. Het is voor de kinderen een leerproces, een groeiproces waar ze socialer, assertiever, sterker en zelfverzekerder van worden.

Het draagt bij tot een goede sfeer tussen alle kinderen over de leerjaren heen.

Karakters die steeds botsen, hebben een negatieve klassfeer tot gevolg. Dit heeft effect op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

 

Op basis van welke criteria worden onze kinderen verdeeld?

Bewust kiezen we in onze school voor heterogene klassen. Binnen ons schoolteam maken we er

werk van om indien nodig de klassen opnieuw in te richten volgens een aantal duidelijke criteria:

  • een evenwicht van groepen met relationeel welbevinden
  • een evenwicht in competenties van sterke en minder sterke leerlingen
  • een evenwicht in de draagkracht van zorgleerlingen
  • een evenwicht van jongens en meisjes

We trachten ervoor te zorgen dat kinderen met meerdere goede vrienden/vriendinnen doorstromen naar een nieuw leerjaar.

Leerlingen met specifieke noden worden evenwichtig gespreid over de verschillende klassen. Het is belangrijk dat het aantal kinderen met extra zorg in een klas in evenwicht blijft om elk kind de aandacht te kunnen geven waar het recht op heeft.

Een klasverdeling is een heel proces dat we als team met de nodige zorg dragen.

 

Hoe gaan wij te werk?

Door observaties, door in groepjes te werken, door klasdoorbrekende activiteiten te organiseren en door kindcontacten tussen leerkracht en leerling krijgen we een goed zicht op verschillende relaties tussen kinderen. We zorgen ervoor dat kinderen samen met enkele goede vrienden kunnen doorstromen naar een nieuw leerjaar.

Tijdens een overleg verdelen alle leerkrachten van eenzelfde leerjaar, in overleg met de zorgcoördinator/zorgleerkracht, de leerlingen over de klassen voor het volgende schooljaar. Ze doen dit aan de hand van de vier bovenstaande criteria, en baseren zich hierbij op gegevens uit het leerlingvolgsysteem, klasspiegels, zorgoverzichtgegevens, observaties, volgfiches,…

Bij eventuele twijfel wordt het voorstel afgetoetst bij andere collega’s die nauw samenwerken met het kind: de ambulante leerkrachten, turnleerkrachten en leerkrachten van het vorige schooljaar. Samen wordt dan gezocht naar een consensus.

Wanneer de groepen gevormd zijn, worden de opgestelde klaslijsten toegewezen aan een klasleerkracht, alsook de nodige klasgegevens (klasspiegel, overgangsfiches, (zorg)maatregelen, ….).

Op het einde van het schooljaar worden de ouders en de leerlingen op de hoogte gebracht van de nieuwe klasindeling.

 

Eenmaal de klasindeling bekend is, wordt er niets meer veranderd. Het is immers een weloverwogen keuze van ons team!