Disclaimer

Beheer

Deze site is een initiatief van de Gemeentelijke Basisschool  van Maasmechelen en hangt niet af van het gemeentebestuur van Maasmechelen. Het beheer van het inhoudelijke gebeurt in samenspraak met de schooldirectie.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat. Noch de beheerders of de schooldirectie kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Onze website bevat links naar websites die interessant kunnen zijn voor ouders, kinderen en leerkrachten. Deze links zijn uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden toegevoegd. De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De beheerders of de schooldirectie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen die optreden bij het downloaden van aangeboden informatie of software.

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de webmaster via ictschool_boorsem@hotmail.com.

Publicatie schoolfoto’s

Voor het publiceren van foto’s van leerlingen op een website heeft de directie in principe de toelating van de ouders nodig. De ouders ontvangen bij de inschrijving van hun leerling(en) een formulier waarmee zij al dan niet de toestemming geven dat er foto’s van hun kind(eren) op onze schoolsite gepubliceerd (kunnen) worden.

Uiteraard verbinden wij er ons als school toe om erover te waken dat de gepubliceerde foto’s het kind noch de ouders in verlegenheid kunnen brengen.

Ziet u een foto liever niet online staan, stuur dan het foto-url en de reden waarom u die foto wilt laten verwijderen naar ictschool_boorsem@hotmail.com. We zorgen er dan ook voor dat de bewuste foto zo snel mogelijk van de schoolsite verdwijnt.

Privacy policy Mailinglijst

We respecteren uw privacy als u gebruik maakt van onze digitale nieuwsbrief. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site is een kijk-, leer- en doe-site. Het is de bedoeling dat leerlingen, ouders, en het leerkrachtenteam van de school de informatie op deze site actief kunnen gebruiken. De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de schooldirectie en de beheerder de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Mochten er op deze site teksten staan die ons volgens jou niet toebehoren, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. 

 

Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met deze bepalingen. Laatste wijziging op 1 augustus 2008.

Browsers, Plugins en Players

Om deze site te bekijken raden we aan een schermresolutie van 1024×768 pixels te gebruiken. De webbrowsers Internet Explorer of Firefox worden aanbevolen. Voor de slideshows en filmpjes heeft u een recente flashplayer nodig. PDF-documenten kunt u lezen met de Adobe Reader. Hieronder kunt u bepaalde plugins downloaden indien deze ontbreken op uw computer.

Download Webbrowsers:
Internet Explorer
Firefox
Netscape
Safari
Opera

Chrome

Download Video/Audio Players:
Windows Mediaplayer
RealPlayer
QuickTime

Download Flash Player:
Adobe Flash Player

Download PDF Reader:
Adobe Reader