Waarvoor staat ICT?

 

ICT is de afkorting voor Informatie- en Communicatietechnologie.


In onze school willen wij de mogelijkheden van ICT verkennen en ten dienste stellen van de kinderen. Enerzijds is het onze overtuiging dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogische project van de school. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een voorname rol zal spelen.

 

ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs in onze school te vernieuwen. ICT is niet het doel, maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving te realiseren. Het aanreiken van voldoende ICT-kansen binnen de schoolomgeving is voor zowel de leerling als voor de leerkracht een extra stimulus.

 

Als kinderen zich in de maatschappij van vandaag en morgen willen ontplooien, moeten ze uitgerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Onze school tracht d.m.v. haar leerinhouden en de ICT-integratie het leerklimaat en de leerlingprestaties positief te beïnvloeden.  

 

Elke leerling volgt wekelijks een lesuur ICT onder begeleiding van de ICT-coördinator.

 

 

Elke ICT-les wordt opgesplitst in drie delen:

 
20 minuten leren over/met behulp van de computer.

25 minuten geïntegreerde oefeningen i.v.m. wiskunde, Nederlands, Frans, MV, WO, technologie, …

5 minuten vrij werken, waarbij de kinderen andere werkstukken of oefeningen verder kunnen afwerken.