Welkom op de oefensite van het 6de leerjaar. De oefeningen en links kunnen gebruikt worden tijdens het hoekenwerk in de klas, de ICT-integratie in de computerklas of thuis. Hieronder kun je een keuze maken uit de diverse oefeningen/links.

Éventail-junior Bien sûr!

Frans 6de lj. F-N

Oefen de woordenschat (F-N)

van Eventail Junior 2000

HotPotatoes

Rekenweb

Werkwoorden

Zinsontleding

Het Stromenland

Digitips

Computermeester

Meester Michael

 

Rekenen (bron: www.kabage.be)

Getallenkennis 6de lj.

Getallenkennis

percenten

deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 25oef. 1

deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 25oef. 2

deelbaarheid door 2, 4, 5, 10oef. 3

deelbaarheid

bepalen van de rest oef 4

negatieve getallen

g.g.d. en k.g.v

breuken<-> vergelijken

breuken<-> kommagetallen

breuken<-> vereenvoudigen

breuk van een hoeveelheid

percent -> breuk -> decimaal getal

breuken<-> rangschikken

getallenkennis opdracht 1

getallenkennis opdracht 2

van woorden naar kommagetallen

kommagetallen ordenen

tellen met breuken

getallenkennis + breuken

Romeinse cijfers lezen

gelijke breuken zoeken

           

Bewerkingen 6de lj.

Bewerkingen

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
september

oef1oef2oef3 -oef4oef5
oef6oef7oef8 -oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
oktober

oef1oef2oef3 -oef4oef5
oef6oef7oef8 -oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
november

oef1oef2oef3oef4oef5
oef6oef7oef8oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  december 

oef1oef2oef3oef4oef5
oef6oef7oef8oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  januari

oef1oef2 -oef3oef4 -oef5
oef6oef7 -oef8oef9 -oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  februari

oef1oef2oef3oef4oef5
oef6oef7oef8oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  maart

oef1oef2oef3 -oef4oef5
oef6oef7oef8 -oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  april

oef1oef2oef3 -oef4oef5
oef6oef7oef8 -oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

Rekenhaasjes (hoofdrekenen)
  mei

oef1oef2oef3 -oef4oef5
oef6oef7oef8 -oef9oef10
oef11oef12 -oef13oef14 -oef15
oef16oef17 -oef18oef19 -oef20

   

.

.

.

inkoopprijs/
korting
/ver-
koopprijs oef 1

inkoopprijs/
korting/ver-
koopprijs oef 2

recht-evenredige
grootheden

X5, X9, X11, X15

rekenslang

rekenslang2

hoofdrek. met 
kommagetallen

cijferen (keer)

cijferen (+ en -)

     

.

.

Meten en metend rekenen 6de lj.

Meten en metend rekenen

  de tijd

de klok oefenen (2)

digitale klok oefenen

klok

minuten-memory

tijdsmaten

 

geld

zo werkt "geld"

zo werkt "ruilhandel"

rekenen met euro's

betalen met euro's

.

.

  inhoud

herleidingen uitvoeren

meten en omrekenen

.

.

.

.

 lengte

Vierkantemeter-m²

herleidingen uitvoeren

landmaten oefenen

landmaten herleiden

oppervlaktematen oefenen

oppervlaktematen herleiden

 lengte

meten en omrekenen

.

.

.

.

.

 gewicht

herleidingen uitvoeren

.

.

.

.

.

allerlei

ken je maat

meten en omrekenen

.

.

.

.

Meetkunde 6de lj.

Meetkunde

vierhoeken herkennen

vierhoeken benoemen

figuren en hun eigenschappen

oppervlakte van driehoeken berekenen

vlakke figuren: eigenschappen

vlakke figuren: herkennen

lijnen en hoeken

blokkenbouwsels maken

huisjes bouwen

nabouwen

tangramfiguren maken

ontvouwing van een kubus

ontvouwing van een balk

herken de meetkundige figuren

Allerlei rekenoefeningen 6de lj.

Allerlei rekenoefeningen

vijf op een rij

eerlijk verdelen

inkopen - verkopen opdracht 3

diagrammen lezen

tabellen lezen

probleemoplossend denken

 

spiegel

flippo

robot

plofsommen

mozaiek

mini-golf

magisch vierkant

lampenfabriek

kraak de kluis

koers

kikker

kettingrijgen

kapotte rekenmachine

in kaart

huisjes draaien

huisjes bouwen

honderdvloer

toverboek

toverkip

getallenmachine

taart

betalen met euro

tegels leggen

tangram

afsnijden

diverse rekenoefeningen

blauwe machine

bouwen met blokken

vlakjes klikken

fruitpuzzels

.

.

.

.

.

 

Rekentaal
Aanzichten gebouw
Kraak de kluis
Bouwen met blokken
Oppervlakte berekenen 1
Ken je maat
Tijdsmaten
Land van Abacussië
Oppervlakte- en landmaten
Wiskundepakket 6e lj.

 

Nederlands (bron: www.kabage.be)

Taalsignaal 6de lj.

 

Taalsignaal 6de lj.

Schrijven 

thema 1: regelwoorden

thema 1: onthoudwoorden

thema 1: werkwoorden

thema 1: leestekens

thema 2: woorden met i of ie

thema 2: werkwoorden

  

thema 3: ch-woorden

thema 3: woorden met q of x

thema 3: woorden op -eit

thema 4: woorden met -ai-

thema 4: meervouden

thema 7: werkwoorden

thema 8: woorden met j en g

thema 8: woorden op -ge

thema 9: leestekens plaatsen

thema 9: werkwoorden

thema 10: woorden met een -c-

thema 10: meervoudvormen

thema 10: woorden met -kk- of -cc-

thema 10: woorden op -tie, -isch, -teit

thema 11: woorden met een -c-

thema 11: woorden, afgeleid uit het Frans

thema 12: werkwoorden

thema 12: woorden met -sz-, -enlijk, en 's

thema 14: woorden met ë

thema 14: leenwoorden uit het Engels

thema 15: werkwoorden

thema 15: woorden met -ch-

thema 16: samenstellingen

werkwoordvormen oefenen

1-meervouden op 's of -s oefenen

2-meervouden op 's of -s oefenen

leenwoorden uit het Frans of Engels

leenwoorden uit het Frans invullen

.

.

 

 

 

 

 

.

Taalbeschouwing 

 

Thema 1:
zegswijzen

Thema 2:
onderwerp

Thema 6:
voorwerpen
 

Thema 7:
het bijvoeglijk naamwoord
 

Thema 7:
het zelfstandig naamwoord
 

Thema 9:
afleidingen en samenstellingen
 

  

Thema 9:
afleidingen
 

Thema 9:
bepalingen
 

Thema 9:
persoonsvorm zoeken
 

Thema 9:
tegengestelden
 

Thema 9:
vraagwoorden
 

Thema 11:
bepalingen

Thema 11:
het gezegde

Thema 11:
signaalwoorden
 

Thema 11:
voorwerpen en bepalingen

Thema 12:
bijvoeglijk naamwoord

Thema 12:
gezegde

Thema 12:zelfstandige naamwoorden en bepalingen

Thema 12:voorwerp en bepaling

Thema 14:
mededelende zin / vraagzin

Thema 15:
afkortingen
 

Thema 15:
onderwerp

Thema 15:
woordsoorten

Thema 16:
filmtaal

Thema 16:
werkwoord en onderwerp

Thema 17:
bepalingen / voorwerpen

Thema 17:
spreekwoorden verklaren
 

het onderwerp aanduiden

het milieu-alfabet

spreekwoorden

.

 

 

 

.

 

 

Werkwoordvormen oefenen 6de lj.

 

Werkwoordvormven oefenen 6de lj. 

Tegenwoordige tijd 

tegenwoordige tijd, alleen de stam 
gemengde reeks 1
 

tegenwoordige tijd , alleen de stam + t gemengde reeks 2

tegenwoordige tijd, eenvoudige zinnen met worden en vinden gemengde reeks 3

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 4 

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 5 

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 6 

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 7

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 8 

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 9

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 10

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 11

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 12

tegenwoordige tijd, gemengde reeks13

tegenwoordige tijd, gemengde reeks14

tegenwoordige tijd, gemengde reeks15 

tegenwoordige tijd, gemengde reeks16

tegenwoordige tijd, gemengde reeks17

tegenwoordige tijd, gemengde reeks18

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 19

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 20

tegenwoordige tijd, gemengde reeks 21

Verleden 
tijd
 

verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks 31 

verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) 
gemengde reeks 32

verleden tijd
stam + te(n)
gemengde reeks 33

verleden tijd
stam + de (n)
gemengde reeks 34

verleden tijd, gemengde reeks 35

verleden tijd, gemengde reeks 36

verleden tijd
gemengde reeks 37

verleden tijd, stam + te of de reeks 38

verleden tijd, stam + te of de reeks 39

verleden tijd, gemengde reeks 40

verleden tijd gemengde reeks 41

verleden tijd gemengde reeks 42

verleden tijd gemengde reeks 43

verleden tijd gemengde reeks 44

verleden tijd gemengde reeks 45

verleden tijd gemengde reeks 46

verleden tijd gemengde reeks 47

verleden tijd gemengde reeks 48

verleden tijd gemengde reeks 49

verleden tijd gemengde reeks 50

verleden tijd gemengde reeks 51

verleden tijd gemengde reeks 52

verleden tijd gemengde reeks 53

verleden tijd gemengde reeks 54

verleden tijd gemengde reeks 55

verleden tijd sterke ww 
reeks 56

verleden tijd 
gemengde reeks 57

verleden tijd 
gemengde reeks 58

verleden tijd 
gemengde reeks 59

verleden tijd 
gemengde reeks 60

verleden tijd 
gemengde reeks 61

 

 

 

 

voltooid deelwoord 

voltooid deelwoord, laatste letter reeks 81

voltooid deelwoord, laatste letter d reeks 82

.voltooid deelwoord, met klankveranderen (sterke ww.) reeks 83

.voltooid deelwoord, gemengde reeks 84

.voltooid deelwoord, gemengde reeks 85

.voltooid deelwoord, gemengde reeks 86

.voltooid deelwoord, gemengde reeks 87

voltooid deelwoord, gemengde reeks 88

voltooid deelwoord, gemengde reeks 89

voltooid deelwoord, gemengde reeks 90

voltooid deelwoord, gemengde reeks 91

voltooid deelwoord, gemengde reeks 92

voltooid deelwoord, gemengde reeks 93

voltooid deelwoord, gemengde reeks 94

voltooid deelwoord, gemengde reeks 95

voltooid deelwoord, gemengde reeks 96

voltooid deelwoord, gemengde reeks 97

voltooid deelwoord, gemengde reeks 98

voltooid deelwoord,
gemengde reeks 99
 

 

 

OVT, volt. deelw.

OVT, volt. deelw. als bijv. nw. en hele ww.

 

 

 

 

 

 

ww alles door elkaar 

ww met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen reeks 1

ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen reeks 2

ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen reeks 3

ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen reeks 4

ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen reeks 5

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 6

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord +  verleden tijd reeks 7

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 8

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord +  verleden tijd reeks 9

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 10

ww: alles door elkaar reeks 11

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 12

ww: alles door elkaar reeks 13

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 14

ww alles door elkaar reeks 15

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 16

ww alles door elkaar reeks 17

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 18

ww alles door elkaar reeks 19

voltooid deelwoord als bijv. naamwoord reeks 20

ww alles door elkaar reeks alles door elkaar reeks 21

ww alles door elkaar reeks 22

ww alles door elkaar reeks 23

ww alles door elkaar reeks 24

ww alles door elkaar reeks 25

ww alles door elkaar reeks 26

ww alles door elkaar reeks 27

ww alles door elkaar reeks 28

ww alles door elkaar reeks 29

ww alles door elkaar reeks 30

ww alles door elkaar reeks 31

ww alles door elkaar reeks 32

ww alles door elkaar reeks 33

ww alles door elkaar reeks 34

ww alles door elkaar reeks 35

ww alles door elkaar reeks 36

ww alles door elkaar reeks 37

ww alles door elkaar reeks 38

ww alles door elkaar reeks 39

werkwoord-
vormen oefenen

 

 

 

 

Tijd voor Taal 6de lj.

inoefenen 
Tijd voor Taal

 

 

 

 

 

 

 

Diverse taaloefeningen 6de lj.

 

Diverse taaloefeningen 6de lj. 

zinnen in de verleden tijd zetten

zelfstandig naamwoord of werkwoord

zelfstandige naamwoorden

tegengestelde

onderwerp (1)

onderwerp (2)

zinnen ontleden

werkwoorden en onderwerp

persoonsvorm

gezegde

bepalingen en voorwerpen

bijvoeglijk naamwoord

onderwerp, werkwoorden, bepalingen, voorwerpen

 

nw. of ww. gezegde

spreekwoorden

diverse taaloefeningen

.

.

.

.

 

Ei of ij
Woordsoorten
Gezegde
Vul in dd - d - dt - tt -
Spreekwoorden (thema 17)
Voltooid deelwoord
1 Werkwoorden
2 Werkwoorden
3 Werkwoorden