Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje


Tijden veranderen en het onderwijs ook. Natuurlijk gaat het er, anno 2012, in een gemiddelde basisschoolklas anders aan toe dan twintig jaar geleden. Een school met televisies, computers, internet en digitale schoolborden versus een half uurtje schooltelevisie per week. De basisschoolleerlingen van nu weten niet beter dan dat internet er altijd is geweest.  

 

Het is algemeen bekend: als je iets graag doet, houd je het langer vol en lukt het beter. Dat geldt ook voor leren. Daarom wordt er in onze school gestreefd naar een zo aantrekkelijke mogelijke vorm van onderwijs.  

 

Groot leerrendement

Het gebruik van educatieve software kan het onderwijs verrijken en is meer dan een kopie van bestaande, traditionele lesstof. Tijdens het inoefenen van leerstof met behulp van de computer komen de leerlingen in een geestestoestand terecht (door experts een flow genoemd) die de leerling in een diepe vorm van leren meezuigt. Het leerrendement van deze leerlingen is vele malen groter. Belangrijk is overigens wel dat het niveau van de oefeningen goed is afgestemd op de leerling. Te makkelijk of te moeilijk? Dan haken kinderen snel af. 

 

Kinderen met concentratieproblemen


Uit onderzoek dat is gehouden blijkt dat ook kinderen met concentratiestoornissen (ADD of ADHD) in een flow terechtkomen als ze aan het oefenen zijn. Net als hun leeftijdsgenoten zonder concentratieproblemen zijn ze moeilijk af te leiden. 

 

 

Heeft educatieve software echt zin?


Uit onderzoek blijkt dat kennis die via educatieve software is opgedaan beter wordt onthouden. Ook zouden leerlingen leren met de computer leuker vinden dan leren op de vertrouwde manier. Hierdoor is er een grotere motivatie en betrokkenheid.