De 9 AVI-niveaus van vroeger zijn vervangen door 12 nieuwe AVI-niveaus. De nieuwe indeling is gekoppeld aan de leerjaren in de lagere school.

De AVI-indeling geeft het gemiddelde leesniveau aan dat een leerling halfweg en aan het eind van het schooljaar ‘zou moeten beheersen’. Het bestaat uit een letter en een cijfer:

  • De letter M staat voor ‘Midden schooljaar’, de E voor ‘Eind schooljaar’.
  • Het nummer staat voor de ‘groep’ waarin een leerling zit in Nederland.

In België spreken we echter van leerjaren: trek er daarom 2 af en we hebben het leerjaar in België.

 

Bijvoorbeeld: groep 8 = 6de  leerjaar of groep 5 = 3de  leerjaar.

Voorbeelden:

  • AVI-M3 (midden groep 3 of 1steleerjaar) is het technisch leesniveau dat een leerling gemiddeld halfweg het eerste leerjaar haalt
  • AVI-E6 (eind groep 6 of 4deleerjaar) is het gemiddelde leesniveau aan het eind van het vierde leerjaar.

 

Omrekenstabel (In onderstaande tabel staat aangegeven welke nieuwe AVI-niveaus aansluiten bij de oude.)

 

AVI nieuw

AVI oud

AVI-start (S3)

1

AVI-M3

1 – 2

AVI-E3

2 – 3

AVI-M4

3 – 4 – 5

AVI-E4

4 – 5 – 6

AVI-M5

5 – 6

AVI-E5

6 – 7 – 8

AVI-M6

7 – 8 – 9

AVI-E6

8 – 9

AVI-M7

8 – 9 >9

AVI-E7

> 9

AVI-Plus

> 9

 

Belangrijk!

Achter elk nieuw AVI-niveau staan meestal meerdere oude AVI-niveaus. De vetgedrukte niveaus geven de beste omzetting weer, de kleiner gedrukte kunnen eveneens van toepassing zijn.

 

Voorbeeld:

Als jullie kind een leesniveau heeft van AVI-E4, dan kan het boeken kiezen met een oude AVI-aanduiding 4, 5 en 6. Het oude AVI-5 niveau sluit dan het beste aan bij de leesvaardigheid van het kind, omdat vetgedrukt is. Maar boeken met een niveau lager of hoger (4 of 6) kunnen ook een goede keuze zijn.

Als er twee vetgedrukte niveaus staan, kunnen jullie zelf een keuze maken en hierbij rekening houden met het taalgebruik in het boek of kijken naar een eventuele leeftijdsaanduiding.

 

Ten slotte zijn er twee afwijkende aanduidingen: AVI-Start en AVI-Plus. AVI-Start staat voor beginnende lezers. AVI-Plus geeft aan dat het leesniveau boven het gemiddelde van leerlingen aan het eind van groep 7 (of 5de leerjaar) ligt.