Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

 

Zittenblijven

 

Zittenblijven wordt toegepast als het een meerwinst kan betekenen voor het kind op lange termijn en gebeurt in samenspraak met het CLB en de ouders.

 

Bij discussie (wie hierover het laatste woord heeft) zegt de onderwijswetgeving het volgende:

 

Het decreet basisonderwijs kent op twee ogenblikken het laatste woord toe aan de ouders:
  1. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs. De ouders moeten het advies van het CLB en de school aanhoren, maar dit advies is niet bindend.
  2. Bij de beslissing of de leerling een achtste leerjaar lager onderwijs zal volgen.

 

 

Voor het welzijn van het kind beslist de klassenraad van onze school, na uitvoerige gesprekken met de ouders, dus finaal of een kind blijft zitten of overgaat.